Det här krävs för att ansluta sig till Skärgårdsbonden:


  • Din verksamhet ligger i eller med anslutning till svensk skärgård
  • Du bedriver verksamhet året runt
  • Gårdens djur är renrasiga lantraser, gärna med genbanksintyg (ej krav)
  • Gårdens djur har tillgång till naturbete mer än 6 månader per år, och utfodras till största del med oprocessat foder
  • Frukt, grönsaker och rotsaker odlas utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsling
  • Hantverksprodukter har sitt ursprung på gården eller i bygden
  • Du har en plan för att hålla nere produkternas klimat- och miljöpåverkan, och gärna ett mål att vara neutral
  • Du är beredd att visa upp och berätta om din verksamhet vid bokade besök
  • Du vill vara aktiv gällande marknadsföringen av Skärgårdsbondens mat & hantverk


Hör av dig till oss på info@skargardsbonden.se för mer information.